תפסיקו להיתמם. היה אירוע רצח. יש לחקור בנחישות ועד הקצה. נכון, לא 80 רצחו, 80 יחקרו וגם 800 אם צריך כדי להגיע לאלו שהשתתפו ברצח. תלמידי ישיבה אינם קדושים, בטח לא כאשר יש בינהם רוצחים ומשתפ"ים המגנים עליהם.
נ.ב.
אני אזרח, שומר חוק, קצין מילואים, לא שמאלני.