בתום הסערה, חזאי JDN אורי בץ עם התחזית לשבוע הקרוב: בליל שבת ובמוצ"ש צפוי להיות קרה אך ביום תחול התחממות מסיומת ויהיה שמשי. מראשון עד שלישי הטמפרטורות ימשיכו להעלות שתיהנה רגילות לעונה. ברביעי: עלייה נוספת בטמפרטורות