ניצחון השבת: בשעות האחרונות הוגשה עתירה דחופה לוועדת הבחירות נגד 'אוטובוס השבת' הפוגעני של אבי גבאי: בטענה לרמיסת כבוד השבת ומתנה אסורה. יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר קבע כי אסור להפעיל את האוטובוס בשבת הקרובה

עתירה דחופה הוגשה לוועדת הבחירות נגד 'אוטובוס השבת' הפוגעני של אבי גבאי: "רמיסת כבוד השבת ומתנה אסורה". השופט חנן מלצר קבע: "על מפלגת העבודה להשיב היום עד השעה 14:30". ולאחר זמן קצר קבע כי אסור להפעיל את האוטובוס בשבת הקרובה.

מפלגת ש"ס פנתה הבוקר לכבוד השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בתלונה נגד מפלגת העבודה בראשות מר אבי גבאי, אשר יצאה בפרסומים רשמיים להפעלת "אוטובוס מיוחד שיפעל ב'קו שבת' ללא עלות, השבת (פרשת תצווה). על אחרת ברחבי הארץ".

בעתירה שהוגשה ע"י עו"ד שמעון גיגי, נאמר כי בהיבט החוקי, יש במהלך זה משום מתנה אסורה הנוגדת את חוקי הבחירות. "ברי כי העמדת אוטובוס ומתן נסיעות שלא לקלפי וחזרה ממנה היא מתנה אסורה הן על פי מבחן התכלית הדומיננטית והן במבחן אובייקטיבי, נכתב בעתירה.

לאחר דיון קצר קבע השופט חנן מלצר כי אין להפעיל את האוטובוס בשבת הקרובה ואף נתן צו ביניים שאוסר על מפלגת העבודה להפעיל את האוטובוס בשבת בחינם.

בתגובה להגשת העתירה נמסר "תנועת ש"ס הנאבקת נגד רמיסת כבוד השבת בחוצות קריה, רואה במהלך זה של מפלגת העבודה, מעשה ציני ומתריס, הפוגע ברגשותיהם של אזרחים רבים המעוניינים למור על צביונה היהודי של המדינה. בעתירה אף צרפה ש"ס את דבריהם של ראשי הציונות כדוגמת אחד העם אשר אמר: "אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו את השבת, שמרה השבת אותם", וכן את דבריו של ראש העיר תל-אביב הראשון מאיר דיזינגוף: "אסור לחלל שבת בפרסיה. לכל עם ועם יש מסורת של השקפות, אמונות, מנהגים – השומרת עליו. זהו צביונו של עם הנותן לו קיום. אוי לו ליחיד ואוי לו לקיבוץ שייבדל מתוך עמו".

יצוין, כי כבוד השופט מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קיבל את העתירה הדחופה והורה למפלגת העבודה להשיב לה היום בדחיפות, עד השעה 14:30.

בעבר דחה בג"ץ את העתירה של מפלגת העבודה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת