ישנם שלושה ימים שבאחד מהם מתחיל האביב כל שנה והם 21-22-23 לחודש פברואר למניינם מחר מתחילים ימים אלו ומזג האויר בהתאם מראה שהאביב באמת יתחיל בזמנו כבר ממחר.