כולם לדעת, חילוני שבא מערד או דר בערד ונשאר חילוני כנראה שורש נפשו הטמאה מעמלק