איזו טיפשות. איזו כסילות.
קו לקו קו לקו צו לצו צו לצו.
איזו בושה וכלימה. כל העולם בכל התקשורת, העיתונים, הטלויזיה והחדשות כל העמים צופים בראש הממשלה היהודי שהיהודים במדינתם מאשימים אותו במה שכתוב ליהודים בעשרת הדברות לא לעשות ואת מה שכתוב בפרשת משפטים והיהודי הלזה שהוא מייצג את כל העם היהודי בעולם מואשם בשוחד. מה אומרים העמים? היהודים הם העם הנבחר? הם לא ראויים.
כך אומרים העמים. אם ראש הממשלה שלהם כך אזי כל היהודים גנבים רמאים ומושחטים.היהודים.
כן. אלה שקיבלו תורת אמת מהר סיני.
כך חושבים העמים. והשלב הבא תהיה שנאה ליהודים שכבשו את ארץ ישראל במרמה ובשוחד.
כי ראש הממשלה שלהם מושחט.כי כך נראה בפני העמים. אין לכם בושה? אתם עם כל הציונות שלכם רמסתם את עמנו הנבחר.רמסתם את המידות הטובות של היהודי. הרסתם את השם שלכם ושלנו. מבחינתם יש סיבה לשנוא את היהודי. כל היהודים מושחטים כל היהודים עברייני הונאה כל היהודים רמאים כי האשימו את ראש ממשלתם. עכשיו אומרים העמים נדרוש את ירושלים כי הם לא ראויים לה.