תעודת עניות לישראל כץ שלא טיפל בקבוצה המפוקפקת הזאת.