שופטי העליון קיבלו את דרישת נתניהו לקיים דיון מחודש בוועדת ההיתרים בבקשתו לגייס תרומות בסך שני מיליון דולר מבן דודו ואיש עסקים. במקביל, לאחר הפרסום על התפטרות היו"ר בשל "לחצים פוליטיים", הבהיר המבקר כי היא טרם התקבלה

בית המשפט העליון הורה היום (שני) לוועדת ההיתרים לדון פעם נוספת במימון ההגנה המשפטית של רה"מ נתניהו בתיקים המתנהלים נגדו. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש נתניהו לבג"ץ בשבוע שעבר, זאת לאחר שהועדה סירבה פעמיים לאפשר לו לקבל תרומות.

נתניהו, שעומד בפני הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע בשלושה תיקים בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, ביקש לקבל עד שני מיליון דולר מבן דודו נתן מיליקובסקי ומאיש העסקים ספנסר פרטרידג'. ראש הממשלה נדרש להיתר מיוחד, שכן על פי כללי ועדת אשר למניעת ניגוד עניינים של חברי ממשלה, אסור לשר לקבל כל שכר או טובת הנאה מלבד משכורתו מהמדינה.

בהחלטת הוועדה האחרונה בחודש שעבר ציינו חבריה כי "היועץ המשפטי לממשלה הביע דעתו כי אם הוועדה תדחה את הבקשה לדון מחדש בפניית ראש הממשלה, יידרש ראש הממשלה להשיב למר מיליקובסקי את הסכומים ששולמו על-ידו. על ראש הממשלה להשיב אפוא את הסכומים האמורים תוך המצאת אסמכתאות, להנחת דעתם של מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה ולפי לוח זמנים שייקבעו".

‏במקביל, מבקר המדינה ישוחח היום עם השופט חבש ועם שאר חברי הוועדה בנוגע לדיון שיוחזר אליהם ויברר האם הוא עומד על התפטרותו מסוף השבוע לאחר שטען כי הוא נתון ללחצים פוליטיים.