כנראה שעדיין זמונו לחיות. עבר תיקון כלשהו לטהרו לפני מתן תורה