מדינת חלם, חלם. מליון ישראלים יושבים בחל"ת ע"ח המדינה, עד יוני 2021 ! יש חיסון, אין חיסון, את החל"ת כבר אישרו. ואז מאיפה מקצצים כדי למלא את בור התקציב? מהצהרונים. כדי שגם ההורים שעדיין עובדים יאלצו להפסיק לעבוד…