יש דרך. להתפרע ברחובות .שני מליון איש צריכים להתפרע בירושלים ליד הבית של ביבי והכנסת. ולגרום נזקים ברכוש ולהלחם עם המשטרה. רק אז המדינה תשתנה. פשוט למסור נפש ולשבת בכלא מראש. ולקבל על עצמם שפורעים את כל החוקים כדי שהממשלה תפסיק לרצוח את התושבים בדם קר.