בשנה שעברה הודיעה עיריית גבעת שמואל כי לא תאפשר למי שאינם תושבי העיר להיכנס לתחומי הפארק העירוני שלה, לאף אחד זה לא הפריע • עד שנחשף כי זו תכניתה של עיריית עפולה וכי המטרה הם ערבים • לפתע ליועץ המשפטי יש מה לומר בנידון

חיליק ברקוביץ, אתר 'ביזנעס'

אם זכרונכם פועל כשורה, רק בשנה שעברה הודיעה עיריית גבעת שמואל כי לא תאפשר למי שאינם תושבי העיר להיכנס לתחומי הפארק העירוני שלה. המטרה הייתה ברורה: הדרת תושבי בני ברק החרדים מהפארק בעיר הסמוכה. זה קרה גם ברמת גן קודם לכן כשפארק 'מרום נוה' נסגר ומאוחר יותר – ממש לפני מספר חודשים, לפתע החלו החניות בפארק הלאומי להיות בתשלום למי שאינם תושבי העיר (באדיבות כרמל שאמה), וזה קרה ברעננה לפני כמעט שני עשורים שראתה כי חרדים רבים החלו לבוא בשערי הפארק שלה – והחליטה לגבות תשלום ממי שאינם תושבי העיר.

ביזנעס שימושי

מבלי להתייחס לסוגיה המשפטית, בשעתו, בגבעת שמואל – לאף אחד זה לא הפריע. אבל כשתביעה מוגשת נגד עיריית עפולה על החלטתה וכוונתה שלא לאפשר גישה למי שאינם תושבי העיר, 'הארץ' קם וטוען כי התכנית היא להדיר ערבים. והנה, לפתע ליועץ המשפטי לממשלה יש מה לומר בנידון.

וכך, היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הודיע לביהמ"ש לעניינים מינהליים בנצרת, כי החליט לעשות שימוש בסמכותו הייחודית להתייצב ולהביע את עמדתו בעתירה המינהלית, המבקשת לבטל את החלטת מועצת העיר עפולה וראש העיר, לפיה הפארק העירוני בעיר יהיה סגור במהלך חודשי החופש הגדול, בפני מי שאינם תושבי העיר. הסיבה, אליבא דמנדלבליט – "לאור השפעת ההליך על זכויות ציבוריות והעניין הציבורי הכרוכים בהליך המשפטי".

הטענה שהועלתה בעתירה ובפניות שהתקבלו בלשכת היועמ"ש בנושא היא שההחלטה האמורה התקבלה משיקולים זרים, על מנת להדיר אזרחים ערבים מן המרחב הציבורי, תוך אפלייתם לרעה, אך בשל מוצאם והשתייכותם הלאומית.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי בשלב זה של ההליך, יש לתת צו ארעי שישיב את המצב לקדמותו, ויאפשר את המשך השימוש בפארק גם למי שאינו תושב עפולה.

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי החלטה על כניסה ושהייה בפארקים עירוניים – המהווים מרחב ציבורי משותף – אינה יכולה להתבסס על שיקולים של גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מגדר, ועוד וכי החלטה שהתקבלה לכאורה על יסוד אחד השיקולים האמורים היא החלטה פסולה מכל וכל, שדינה להתבטל.

בתגובתה טוענת עיריית עפולה כי ההחלטה על סגירת הפארק העירוני התקבלה שלא מהטעם האמור, אלא על יסוד רצונה לארגן אירועים שונים לתושבי העיר בפארק העירוני במהלך חודשי הקיץ. לגישת היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, רשות מקומית אינה רשאית להורות על סגירה גורפת של פארק עירוני לפני מי שאינו תושב העיר, אלא בנסיבות חריגות. כמו כן, יש לתת את הדעת לכך, שלמיטב הידיעה, רשויות אחרות אינן נוהגות להגביל את הכניסה לפארקים עירוניים.

במקרה הנדון, נאמר בעמדת היועמ"ש, מתעוררים סימני שאלה כבדי משקל ביחס להחלטתה של עיריית עפולה, הן בשים לב להתבטאויות ולמעשים של חברי העירייה וראש העיר שקדמו להחלטה, ותוארו בפניות שנתקבלו אצל היועמ"ש, והן בשים לב לטיב ההחלטה עצמה.

בנוסף, לדברי היועץ, תגובתה של עיריית עפולה שניתנה במסגרת ההליך, לא נתנה מענה לשאלות רבות המתעוררות ביחס להחלטתה, כגון: האם הפארק מגודר ויוצב שומר בפארק, וכיצד על השומר לוודא שרק תושבי העיר נכנסים לפארק, באיזה אופן פתוח הפארק לציבור הרחב ביום ו' ושאלות עובדתיות נוספות.

לכן, סבור היועץ המשפטי לממשלה שיש להעניק צו זמני המותיר את הפארק פתוח כאמור וכי יהיה ניתן לברר את התשובות לשאלות והספקות במסגרת הדיון לבקשה למתן צו ביניים. לפיכך הוא מבקש, כי יותר לו להשלים את התייחסותו לגופם של דברים, במידת הצורך, לאחר קבלת המענה מהעירייה.

והיכן היה היועץ המשפטי לממשלה או כל נושאי אבירות הצדק – כשהחרדים הודרו? ליועצים פתרונים.

מקור: http://bizzness.net/