בית הכנסת נבנה בימים אלו ביישוב איתמר בו נטבחה באכזריות רבה משפחת פוגל בליל שבת בעת שישנו.

מנהלה של העמותה לקידום ופיתוח היישוב איתמר, מר אוהד גדות, אומר, 'בית הכנסת מוקם אך ורק ביידיים יהודיות, כמו בית המקדש, רק פועלים יהודים מששתפים בבניה, אנו מקווים שעד ראש השנה נסיים את השלד של המבנה ונוכל להתפלל בבית הכנסת 'היהודי".

קרא עוד:

[postim]

אנחנו ממשיכים באיסוף תרומות בכדי להשלים בכליל היופי את בית המקדש מעט, ואנו מקווים לחנוך אותו כמה שיותר מוקדם שיהיה לעילוי נשמת הקדושים, הציבור תורם הרבה ובצורה רבת רושם, אבל בכדי להשלים את הבניין אנו עדיין במחצית כיסוי ההוצאות, זה יהיה בית הכנסת הראשון ביישוב אשר שכון ישכון בעז"ה במבנה קבע.

פעולותיה של העמותה לקידום ופיתוח לא מסתכמות רק בזה 'חבורת יואב' היא מסגרת לימודית מידי ערב בה הילדים לומדים לעילוי נשמת יואב פוגל הי"ד. וכן הדפסת חוברת רבת מכר לכבוד חג הפסח שערכה 'חבורת יואב', וגם כעת לכבוד חגי אלול ותשרי, מדפיסים חוברות משולבות עם סיפורים על הרב מרדכי אליהו זצ"ל ועוד.

כל אלו ועוד הרבה פעולות אומר אוהד, נעשות ביישוב לזכרם של הקדושים שבחייהם וכן לדאבוננו במותם מקרינים ומתווים את דרכו וצביונו של היישוב איתמר, והשם יעזור שנזכה לעשות נחת רוח לשמיים ולגרום שתהא נשמות הקדושים צרורות בצרור החיים.