הרבי מליובאוויטש אמר פעם לאיש בכיר באל על בקשר לבעיות בטחוניות במטוסים שאם אל על לא תשמור שבת יהיה לה בעיות בטחוניות ,כנראה זה גם נכון לגבי רווחיות