38% מכתבי האישום במחלקה לחקירות שוטרים היו בגין עבירות אלימות. 84% מהתיקים שהגיעו לבית המשפט הסתיימו בהרשעה, 82% מההרשעות התקבלו במסגרת עסקת טיעון, 79% מהתיקים נסגרו מבלי שהוגש בהם כתב אישום

בשנת 2018 המחלקה לחקירות שוטרים הגישה 69 כתבי אישום נגד שוטרים מתוך 728 תיקים שבהם נחקרו השוטרים באזהרה. כך עולה מהדוח השנתי של פרקליטות המדינה שהתפרסם היום (רביעי). 38% מכתבי האישום היו בעבירות אלימות. 60% מהתיקים נסגרו מחוסר ראיות או מחוסר אשמה. 21% מהתיקים הועברו לטיפול משמעתי.

עוד עולה מהדוח כי בשנת 2018 הועברו מהמשטרה למחוזות הפרקליטות יותר מ-34 אלף תיקים, כאשר בעקבותיהם נפתחו יותר מ-29 אלף תיקי פרקליטות. מבין אלה שהועברו לטיפול הפרקליטות בשנת 2019, כ40% מהתיקים עסקו בעבירות אלימות, 8% בעבירות סמים ושיעור דומה בעבירות הונאה.

הפרקליטות מטפלת בכ-10% מהתיקים הפליליים במדינת ישראל, העוסקים בעבירות החמורות שבספר החוקים. יתר התיקים מטופלים בעיקר על ידי חטיבת התביעות במשטרת ישראל. כ-68% מתיקי הפרקליטות שנפתחו בפרקליטות בשנת 2018 טופלו בתוך כחודש ממועד קבלתם. כ-91% מהתיקים טופלו בתוך שנה ממועד קבלתם, למעלה מ-99% טופלו בתוך שנתיים ממועד קבלתם, וכיום ישנם בפרקליטות 222 תיקים הממתינים להכרעה מעל שנתיים.

מהדוח עולה כי כ-84% מהנאשמים במהלך 2018 הורשעו הרשעה מלאה או חלקית. לגבי 6% נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך הם לא יורשעו ("אי הרשעה") ו-3% זוכו באופן מלא. ביחס ל-3% נוספים הפרקליטות חזרה בה מכתב האישום. בשנת 2017, לעומת זאת, כ-82% מהנאשמים הורשעו באופן מלא או חלקי, לגבי 7% נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך לא יורשעו, לגבי 4% מהנאשמים הפרקליטות חזרה בה מכתב האישום, ו-3% זוכו באופן מלא.