במהלך ביקורת באיטליז במזרח ירושלים נמצאו מוצרי בשר שהוקפאו בניגוד למותר בחקיקה, בנוסף נמצאו מוצרי בעלי כנף ללא סימון. בהוראת הרופאה הווטרינרית המחוזית של משרד הבריאות הושמדו כ- 231 ק"ג של מוצרי בשר, ועופות בכשרות 'העדה'

משרד הבריאות השמיד מוצרי בשר ועופות ב"אטליז אבו עיישה" שבשכונת שועפט במזרח העיר ירושלים וזאת לאחר ביקורת שנערכה על ידי הרופאה האחראית במחוז ירושלים בשיתוף המשטרה ופקחי עיריית ירושלים מהאגף לרישוי עסקים והאגף לפיקוח ואכיפה.

בנוסף, במהלך ביקורת באיטליז נוסף במזרח העיר נמצא כי העסק פועל ללא רישיון עסק ותחת הליכים משפטיים. המצב התברואתי בעסק היה ירוד ביותר, ללא התנאים הבסיסיים הנדרשים בחקיקה. בעסק נמצאו מוצרי בשר ועופות פגי תוקף, מוצרי בשר ועופות שהופשרו, הוקפאו ושמקורם אינו ידוע, טבחות טלה ללא סימון החשודות כשחיטה שחורה. בנוסף נמצאו ביצים לא חתומות החשודות כמוברחות משטחי הרש"פ. בהוראת הרופאה הווטרינרית המחוזית של משרד הבריאות הושמדו כ- 300 ק"ג של מוצרי בשר, ועופות וכ-390 ביצים לא חתומות.

במשרד הבריאות מזהירים כי הטיפול במוצרי הבשר, העוף, והדגים, אחסונם ושיווקם ללא התנאים הנדרשים בחקיקה עלול להזיק לבריאות הציבור.