לא הבנתי מה הקשר לאיך ישפיע מזג האוויר על אחוז ההצבעה?