דוח חדש בחן את ההבדלים באוכלוסיית ישראל בבריאות, רווחה, תעסוקה וחינוך ומעלה תמונת מצב מדאיגה אודות ההבדלים ברחבי הארץ. מהם ההבדלים בהכנסות בין המגזרים השונים, איפה סובלים מהשמנת יתר והיכן גרים האזרחים המרוצים ביותר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) נתונים על הבדלים ופערים בין אוכלוסיות שונות במרכז ובפריפריה. הדוח כולל נתונים שנאספו בין השנים 2017-2016 ובהם מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, רמת החיים, שיעור התעסוקה, מצב הבריאות.

בסוף שנת 2017 חיו בישראל 8,797.9 אלף תושבים – 6,959.8 אלף יהודים ואחרים ו-1,838.2 אלף ערבים. כמעט 60% מתושבי ישראל חיים ביישובי המרכז.

מנתונים המתייחסים לסוף שנת 2017 עולה כי 39.2% מהישראלים גרים ביישובים המוגדרים מרכזיים מאוד, 20.3% גרים ביישובים המוגדרים מרכזיים. כלומר, כ-60% מהישראלים גרים ביישובים מרכזיים או מרכזיים מאוד. לעומת זאת, 20.7% מתגוררים ביישובי "ביניים", 17.7% ביישובים פריפריאליים ו-2% ביישובים הזוכים להגדרה של פריפריאליים מאוד.

השנה התמקד הדוח בהבדלים ובפערים בין אוכלוסיות שונות במרכז ובפריפריה לפי רמת הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בישראל. אוכלוסיית ישראל מוצגת על בסיס נתוני 2017-2016 בהיבטים שונים, בהם מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, רמת חיים, תעסוקה, בריאות, שירותי רווחה, ביטחון אישי, פשיעה ומשפט, חינוך והשכלה, תחבורה ותאונות דרכים, סביבה ועמדות בנושאים שונים.

על פי הדוח קיימים פערים בשיעור התעסוקה בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה – 5% מהתושבים הגרים ביישובים המוגדרים פריפריאליים מחפשים עבודה, לעומת 3.9% ביישובים המוגדרים מרכזיים מאוד על פי מדד של הלמ"ס. כמו כן נמצא גם פערים בשיעור ההכנסה הכספית בין משקי הבית בפריפריה ובמרכז – 22,035 אלף שקל ברוטו בחודש ביישובים מרכזיים מאוד, לעומת 18,622 ביישובים פריפריאליים מאוד ו-20,651 ביישובים פריפריאליים. עם זאת, גם ההוצאה הכספית יורדת ככל שהמגורים מתרחקים מיישובים מרכזיים – 16,999 שקל לחודש ביישובים מרכזיים מאוד ו-15,132 שקל ביישובים פריפריאליים מאוד.

הפערים מתרחבים בהשוואה בין משקי הבית היהודיים לאלו הערביים – הכנסה ממוצעת למשפחה ערבית ביישובים מרכזיים מאוד עומדת על 9,939 שקלים לחודש בלבד. עם זאת, בחברה הערבית פערי השכר הם ביחס הפוך לקרבה לאזורים מרכזיים – הכנסה ממוצעת למשפחה ערבית ביישובים פריפריאליים עומדת על 13,916 שקלים לחודש. הבדל נוסף הוא בהוצאה הממוצעת במשקי בית ערביים אשר גבוהה יותר מההכנסה בכל אחד מאזורי המגורים.

בתחום החינוך ליישובי הפריפריה דווקא יש יתרון. בלמ"ס מצאו כי ביישובים מרכזיים מאוד יש יחס של 10 תלמידים למורה, לעומת 7.6 תלמידים למורה ביישובים פריפריאליים מאוד.

בתחום התעסוקה אחוז המועסקים ביישובים פריפריאליים עומד על 56.7%, לעומת 65.3% ביישובים מרכזיים ו-64.6% ביישובים מרכזיים מאוד. בנוגע לאבטלה, 5% מהתושבים המשתייכים לכוח העבודה ביישובים המוגדרים פריפריאליים הם בלתי מועסקים, לעומת כ-4% ביישובים מרכזיים ומרכזיים מאוד.

בתחום רמת החיים נמצא כי קיימים פערים בהכנסה כספית חודשית ממוצעת ברוטו למשקי בית יהודיים וערבים בין המרכז לפריפריה. למשל, הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו של משק בית של משפחה יהודית בפריפריה עומד על 20,651 שקלים, לעומת 13,916 של משק בית ערבי.

ההכנסה של משקי בית יהודיים ביישובי הביניים היא 19,490 שקלים ברוטו לממוצע לחודש, ביישובים המרכזיים 23,036 שקלים וביישובים מרכזיים מאוד 22,035. אצל משקי הבית הערביים ביישובים מרכזיים מאוד ההכנסה הממוצעת למשק בית דווקא נמוכה יותר – 9,939 שקלים בלבד.