לתשומת ליבכם. ע'פ דיווחים מכמה עדים ישנו פורץ סידרתי בקרית גת שמסתובב בשכונה החרדית בין רמות דוד לשכונה החרדית הישנה. ישנם עדים לנסיונות פריצה וגניבה באירועים שונים. לתשומת ליבכם.