ידעו שקול הטונה שם מקולקלת מי אוכל שם שנים שאני לא אוכל שם