ממשלת ישראל ממשלת גויים. אין מקום ליהודי טהור לשבת עם עבריינים כאלה.
יהרג ובל יעבור. אתם לא אור לגויים. הייתם ללעג וקלס בארצות הגויים. ומי מכם? החלשים ביהדותכם. החילונים מביניכם. הנאצים שנאו חילונים. בגלל החילונים באירופה באה שואה.