מסלול ההמראות הראשי של נמל התעופה בן גוריון ייסגר לפעילות תעופתית החל מהלילה למשך חמישה שבועות לצורך עבודות תחזוקה תקופתיות. גם בשנת 2010 נסגר המסלול לעבודות. מוקד פניות תושבים יפעל ברשות שדות התעופה

מסלול 08-26 – מסלול ההמראות הראשי של נמל התעופה בן גוריון ייסגר לפעילות תעופתית החל מהלילה למשך חמישה שבועות לצורך עבודות תחזוקה תקופתיות.

סגירת המסלול לצורך עבודות תחזוקה החיונית לבטיחות הטיסה נעשית עם תום עונת הנסיעות והטיסות העמוסה בנתב"ג. בזמן העבודות על המסלול יחול שינוי בתבנית התפעול בנתב"ג. הודעה על כך נמסרה לישובים עוטף נתב"ג.

מסלול 08-26 נסגר בעבר לצורך תחזוקה בשנת 2010. מועד ביצוע עבודות התחזוקה על המסלול נקבע כאמור לאחר חגי תשרי, כך שהעבודות תבוצענה בתקופה המאופיינת בירידה חדה בפעילות התעופתית, ולפני תחילת החורף והגשמים, מה שיאפשר ביצוע העבודות ברצף, באופן שיבטיח עמידה בלוח זמנים קצר.

מרש"ת נמסר: "במהלך סגירת מסלול 08-26, יפעל נתב"ג בתבנית תפעול בהתאם לשיקולי בטיחות הטיסה. רשות שדות התעופה תעשה כמיטב יכולתה לקצר את לוחות הזמנים בתקופת העבודות והחזרה לתבנית התפעול כפי שהייתה ערב תחילת העבודות".

מוקד פניות תושבים הפועל ברשות שדות התעופה יאפשר מענה טלפוני ובכתב לרשות.