בית הדין לערערים הורה על השעיית צווי גירוש שניתנו למהגרים וילדיהם שנולדו וגדלו בישראל למשך 30 יום עד לקבלת החלטות חדשות בעניינם: "רשות ההגירה פעלה בניגוד להנחיות החדשות של משרד המשפטים המחייבים עריכת שימוע לילד"

בית הדין לעררים הורה לרשות ההגירה שלא לאכוף את צווי הגירוש שניתנו לאם ובתה בת ה-12 כמו גם לאם נוספת ובנה בם ה-10 עד למתן החלטה חדשה בעניין. מדובר בילדים שנולדו וגדלו בישראל כאשר הטענה המרכזית היא, כי צווי הגירוש נמסרו ללא עריכת שימוע לילדים כמתחייב על פי הנהלים החדשים שנפיק משרד המשפטים.

בהחלטתו מתח בית הדין לערעורים ביקורת, על שהגורמים המוסמכים לא פעלו על פי ההנחיות המעודכנות והורה לקבל החלטה חדשה שתיקח בחשבון את טובת הילדים תוך רגישות למצבם הנפשי ולקבל החלטות בהתאם לעניין והנסיבות בתוך 30 יום.

מרשות ההגירה והאוכלוסין נמסר בתגובה להחלטה, כי "החלטת הדיין מדגישה את העובדה כי התנאים המגבילים שנקבעו על ידו ביום שישי האחרון יישארו כפי שהם. עם זאת, הבהיר כי צווי ההרחקה כפי שניתנו דורשים תיקון והחזיר את הנושא לרשות לצורך קבלת החלטה מחודשת".

עו"ד דודי תדמור שמייצג את שתי המשפחות הגיב להחלטה ואמר, "אנו מודים לבית הדין הנכבד על החלטתו. עתה תידרש רשות האוכלוסין, ככל רשות אחרת במדינת ישראל, לקיים את הוראות הדין לעניין טובתם של קטינים והשמירה עליהם. נמשיך לעשות את הנדרש בכדי לשמור על זכויות הילדים וטובתם, באשר הם".

לפני כחודשיים פורסמו על ידי משרד המשפטים הנחיות חדשות לרשות האוכלוסין וההגירה שתכליתן התחשבות במשפחות וילדיהן בעת מימוש צווי גירוש והוצאתן לפועל. ההנחיות קובעות בין היתר, כי חלה חובה לערוך שימוע לילדים בני 12 ומעלה בפני ממונה ביקורת גבולות. כאשר רצונו של הילד כפי שעלה בשימוע וטובת הילד, יילקחו בחשבון כשיקולים מרכזיים במסגרת קבלת החלטת ממונה ביקורת הגבולות.

במסגרת ההנחיות החדשות הוחלט עוד, כי עריכת שימוע לילדים המיועדים לגירוש מחויבת, ככל שיוחלט על הרחקה או גירוש מישראל, או על כליאה במתקן זמני המיועד לשם כך.