onatan Sindel/Flash90

משרד הבריאות מסתיר את הפרוטוקולים מוועדת סל התרופות

ועדת הסל מסתירה עשרות פרוטוקולים מישיבותיה. בין המסמכים שלא פורסמו לציבור - הצהרת חברי הוועדה בנוגע לקשרים שלהם עם עשרות חברות תרופות. מבקר משרד הבריאות לשעבר: "המשרד פוגע קשות באמון הציבור ובאינטרס הציבורי - ומועל בתפקידו"

בניגוד להצהרות ולהבטחות משרד הבריאות וועדת סל התרופות, הם מסתירים במשך שנים רבות מהציבור פרוטוקולים של אחת הוועדות החשובות והרגישות במערכת הבריאות בישראל, שקובעת אילו תרופות וטכנולוגיות ייכנסו לסל, בתקצוב המדינה של מאות מיליוני שקלים בשנה – כך עולה מבדיקת 'ישראל היום'.

כך משרד הבריאות לא פרסם את כל הפרוטוקולים, למעט אחד, של ועדת הסל הקודמת שדנה ב־2018 אילו תרופות ייכנסו לסל של 2019 ורק בעקבות פניית 'ישראל היום' פורסמו ביום חמישי האחרון חלק מהפרוטוקולים שהוסתרו קרוב לשנה. יחד עם זאת, עד עכשיו לא פרסם משרד הבריאות את מרבית הפרוטוקולים של הוועדה שדנה בתרופות החדשות לשנים 2016 ו־2017.

הפרוטוקולים של ועדת הסל (שמתפרסמים תמיד ללא זהות הדוברים), אם היו מתפרסמים בזמן, היו יכולים ללמד חולים, ארגוני בריאות, רופאים, וחברות תרופות מה היו הנימוקים ואילו ויכוחים היו בוועדת הסל שהחליטה, למשל, לפני שנה שלא להכניס לסל של 2019 בדיקת הדמייה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה למרות הפצרות של משרד הבריאות להכניסה, או מה היו הסיבות לכך שהוועדה סירבה להכניס לסל את התרופות המונעות הידבקות בנגיף שגורם למחלת האיידס. זאת למרות שארגוני הרופאים והחולים התריעו כי בניגוד לשאר מדינות המערב, המחלה נמצאת בעלייה בישראל.

אריה פז, המבקר לשעבר של משרד הבריאות אמר: "אין ספק שהמידע כולל הפרוטוקולים המלאים של דיוני הוועדה צריכים להיות חשופים לציבור ולהתפרסם ככל שניתן קרוב לסוף הדיונים. זהו אינטרס ציבורי קריטי של שקיפות ולצערי משרד הבריאות פוגע קשה באמון הציבור ובאינטרס הציבורי ומועל בתפקידו".

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ומומחה למשפט מנהלי ודיני מידע אמר: "על משרד הבריאות לתת קדימות מתאימה לנושא ולהביא לידיעת הציבור את הפרוטוקולים מהר ככל שניתן".

עו"ד ד"ר עדי ניב־יגודה, מומחה למשפט רפואי ומדיניות בריאות אמר: "נוכח מורכבות עבודת הוועדה, והאינטרסים הגלויים והחבויים של גורמים רבים סביב הוועדה, אין בהימצאותם של עיתונאים בדיונים כדי לחשוף את מלוא האינטרסים והשיקולים שהובילו את הוועדה להחלטתה הסופית".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו