והנוסעים לא שקי חבטות של הנהגים ראוי שמדינת ישראל תדאג לאבטחה