אני מבקשת לדעת היכן ניתן למסור את התרופות לנזקקים? ואולי יש מי שאוסף אותן ממני?