הרבה אנשים בבית ולא בעבודה..אז בגלל זה יש יותר חשמל בבתים