הכביש הינו חלק מכביש הטבעת שיקיף את העיר . עבודות פיתוח התשתיות והקמת מוסדות חינוך ומבני הציבור מפוארים בעלות כוללת של כמאה מיליון שקל, אשר הושגו בפעילות נמרצת של רה"ע הרב יעקב גוטרמן

נמשכת במלוא התנופה פיתוח שכונת נופי עילית בדרום העיר מודיעין עילית, בהקמת מאות יחידות דיור ע"י חברת קרית ספר, בהסדרת תשתיות הכבישים והקמת מוסדות חינוך מפוארים, אשר בנייתם נמצאת בעיצומה.

קרא עוד:

[postim]

עבודות הפיתוח והתשתיות, הקמת מקווה טהרה מפואר ובניית מוסדות החינוך מסתכמות בתקציב בסך כמאה מיליון שקלים, אשר הושגו בעקבות פעילותו הנמרצת של ראש העיר הרב יעקב גוטרמן, לרווחת התושבים, כאשר המשימה העליונה אותה הציב רה"ע היא השלמת העבודות עוד בטרם אכלוס כל התושבים.

במסגרת עבודות הפיתוח, לאחר עבודה מקיפה, נפתח כביש היקפי מס' 1, המנגיש את השכונות המזרחיות למרכז שכונת קרית ספר וליציאה מהעיר. כביש זה הינו חלק מכביש הטבעת שיקיף את מודיעין עילית. מדובר בסיום שלב א' של סלילת הכביש ועם השלמת בניית יחידות הדיור, תושלם סלילת הכביש לארבעה נתיבים, כפי התוכנית המאושרת. זאת במקביל להשלמת עבודות הפיתוח הנוספות הכוללות הצבת עמודי תאורה, גינון וכו'.

כמו כן, נבנו כיכרות תנועה לאורך הכביש, לרווחתם ובטיחותם של התושבים: ברח' מסילת ישרים פינת רח' שערי תשובה; ברח' שערי תשובה פינת רח' חזון דוד; בסמיכות למרכז המסחרי וקריית החינוך בשלב ב' בשכונת נופי עילית.