ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן בפנייה דחופה לשר החינוך מנע פגיעה באימהות עובדות, הפניה בעקבות שינוי במועד הפעלת הצהרונים

ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן, פנה בדחיפות לשר החינוך גדעון סער, למנוע פגישה קשה באימהות עובדות עקב השינוי במועד הפעלת הצהרונים.

קרא עוד:

[postim]

בעבר, בעת שהצהרונים הופעלו מטעם משרד התמ"ת, הותאמה הפעלתם בהתאם לימי העבודה והחופשות של ציבור העובדות, כפי התאריכים בהם פועלים המשפחתונים ומעונות היום. ואילו כיום, לאחר העברת אחריות הפעלת הצהרונים מידי משרד התמ"ת למשרד החינוך, שונה מועד הפעלת הצהרונים והוא נקבע לפי ימי הלימודים במוסדות החינוך, מה שיוצר פגישה קשה בקרב המשפחות בהן האימהות עובדות.

בפנייתו לשר החינוך, מציין הרב גוטרמן: "מודיעין עילית מונה כ-60,000 תושבים, ומדורגת באשכול סוציו-אקונומי דרוג 1 עפ"י הלמ"ס. במערכת החינוך בעיר לומדים בשנת תשע"ג 27,000 תלמידים מתוכם: למעלה מ-8,000 תלמידי גנים, וכ-7,000 תלמידים בכיתות א'-ג'. סך הכל כ-15,000 ילדים הצפויים להשתתף במערך מסגרות אחר הצהריים.

"מודיעין עילית דואגת בין היתר למשפחות בהן האימהות העובדות ותומכת בשירותים שונים במסגרות אלו ובכללם מערך של מסגרות משלימות, אשר מאפשרות לאמהות לילדים אלו לעסוק לפרנסת משפתחתן.

"ממידע שקיבלנו ממשרדך, מתברר כי מסגרות אלו, לא מתוכננות לפעול בחופשות כפי שפעלו עד היום, ואמורות לפעול רק 180 ימים במשך שנת הלימודים. למסקנות ועדת טרכטנברג כפי שאומצו בהחלטת ממשלה מס. 4088 מיום 8.1.2012 כוונות מצוינות, אך אפשרות עבודתן מוטל בספק גדול, אם לא ימצא פתרון הולם למסגרות לילדים בשעות העבודה המקובלות במשק".

את מכתבו מסיים הרב גוטרמן, "אבקשך לתקן את המעוות, ולמנוע נזק חמור במשפחות ובילדיהם מבחינה חינוכית וכלכלית".