למרות ההחלטה של משרד החינוך לפתוח צהרונים בתחילת שנת הלימודים, הפעלתם מתעכבת עד כה וגורמת לקשיים רבים להורי הילדים, בפרט לאמהות. ח"כ הרב מקלב בפנייה למנכלי"ת המשרד: חייבת להיות אמירה ברורה של המשרד בנושא"

"ציבור ההורים הנבוך מבקש, ובצדק, לקבל תשובות ברורות וודאיות, מתי יתחילו הצהרונים לפעול ובאיזו מתכונת. למשרד החינוך צריכה להיות אמירה ברורה ומחייבת בנושא". כך מבקש ח"כ הרב אורי מקלב ממנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר, לאור העיקוב עד עתה ולנוכח החשש כי הפעלת הצהרונים שהובטחה להורים במסגרת 'חוק חינוך חינם' תעוכב בעוד זמן רב.

קרא עוד:

[postim]

עד שנת הלימודים הנוכחית הופעלו הצהרונים על ידי משרד התמ"ת שסבסד חלק משכר הלימוד לילדי אמהות עובדות.על פי המלצות ועדת טרכטנברג שאושרו בחוק, מתחילת שנת הלימודים הנוכחית אמור היה משרד החינוך להפעיל את מערך הצהרונים, במסגרת חוק חינוך חינם. אלא שהפעלת הצהרונים על ידי משרד החינוך התעכבה עד כה בשל תהליכים מנהלתיים וחוסר מוכנות מספקת.

בינתיים הורים נאלצים למצוא כל העת סידורים זמניים ויקרים לילדיהם ואינם יודעים מה יהיה עתידם של הצהרונים. בשבועות האחרונים אמנם הבהירו במשרד החינוך כי הצהרונים יחלו לפעול בתוך כחודש ימים, אך הורים רבים חוששים כי הפתיחה תדחה כמו עד עתה ועוד חוששים כי בהעדר תקציב בגלל הבחירות, עיקובים נוספים ישפיעו.

"עד היום, כחודשיים מאז פתיחת שנת הלימודים, עדין לא הפעיל משרד החינוך את הצהרונים, ההורים נמצאים במצב של חוסר בהירות מוחלטת, כשכל יום ויום שעובר מהווה עבורם פרויקט חדש ומורכב למציאת סידור הולם לילדיהם לשעות הצהרים והם נאלצים להוזיל מכספם סכומים נכבדים לשם כך, במקום סבסוד מלא כמתוכן", כותב ח"כ הרב אורי מקלב במכתבו למנכ"לית משרד החינוך ומבהיר: "מצב זה מעמיד בקשיים את האפשרות והכדאיות של יציאת האם לעבודה, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה המעשית.

"ציבור ההורים הנבוך מבקש, ובצדק, לקבל תשובות ברורות וודאיות, מתי יתחילו הצהרונים לפעול, ואיזו מתכונת. למשרד החינוך אמור להיות אמירה ברורה ומחייבת בעניין", מסכם מקלב את מכתבו.