כנראה שלא מגיע לו , החליט החלטות שגויות גם בפיקוד מרכז וגם כמזכיר צבאי של שרון בפרשת רמון בקיצור נהפך לשמאלני יפה נפש