הרשות הפלשתינית כולה היא מזבלה מעלת צחנה בתוך ארץ ישראל השמורה לעם ישראל בלסדץ