בית הדין לערעורים של מועצת העיתונות דחה פה אחד את הערעור שהגיש עיתון 'הארץ' על חיובו להתנצל בפני יו"ר מועצת יש"ע דני דיין > כל הפרטים

בית הדין לערעורים של מועצת העיתונות דחה פה אחד את הערעור שהגיש עיתון 'הארץ' על חיובו להתנצל בפני יו"ר מועצת יש"ע דני דיין, בהקשר לדברים שפורסמו כנגדו על בסיס מסמכי 'ויקיליקס' בחודש אפריל האחרון.

לפני כחודשיים פסק בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות שעל העיתון להתנצל בהבלטה בפני דיין, אך 'הארץ' ערער על ההחלטה.

עתה פסקה גם ערכאות הערעור כי על העיתון אכן להתנצל. בראש בית הדין לערעורים ישב עו"ד חנוך קינן וחבריו היו העיתונאים אלינוער רבין, ליאורה עיני, אמנון נדב ומעוזיה סגל.

בהמשך לדברי ביקורת חריפים על העיתון, כתבו הדיינים: "מועצת העיתונות פועלת להבטחת נאמנות לעקרונות האתיקה העיתונאית מצד כל העוסקים בעיתונות, גם לאכיפתן של אמות מידה מקצועיות, המושתתות על מחויבות מוחלטת לאמת, לדיוק, להגינות ולא פחות מכך, להגנה על כבוד האדם".

הדיינים הותירו על כנה את ההחלטה כי על עיתון 'הארץ' לפרסם התנצלות בפני יו"ר מועצת יש"ע דני דיין בגיליון יום שישי, בהבלטה ראויה באחד משלושת העמודים הראשונים של העיתון.