אנו שולחים את ילדינו בלב כבד ומלא בחששות לבתי הספר השוכנים בקאראוונים, מידי יום הלב דופק ונושא תפילה שקטה אל השמיים, שלא יאונה כל רע לילדים שלנו

דיס אינפורמציה באשדוד בשאלת האם יש היום לימודים או שהיום גם נאלצים הילדים להישאר בבית ולהפסיד ימי לימודים וימי עבודה של ההורים, גרם לסערת הרוחות בעיר אשדוד, כאשר התושבים חוששים העירייה זועמת, והעיר אשדוד סוערת.

קרא עוד:
[postim]

הבלגאן וחוסר הידיעה החל כשתושבי אשדוד מבחינים בתלמידות סמינר בעיר השוכן בקאראוונים, כמו רוב מוסדות הלימוד החרדיים בעיר, יוצאות מבית הספר מיד לאחר תחילת יום הלימודים, מיד התפשטה השמועה שבוטלו הלימודים בעיר להיום, העירייה מיהרה להכחיש אך בעיר כבר הסתובבו הורים מבולבלים, ולא כל כך ידעו האם יש היום לימודים או אין.

משיחה שערכנו עם כתב JDN בדרום, מתברר שכל הדרמה החלה מטעות, כאשר חניכות הסמינר יוצאים היום בצוותא לטיול, וזה פשר ההתארגנות והיציאה ממבני בית הספר, ולא שקבלנו הוראה לעזוב את הקאראוונים הרעועים עקב הסלמה ביטחונית כלשהי, בעירייה מאד כועסים ממשיך ומספר לנו כתבנו בדרום, כל הזמן עסוקים שם בלשמור ולהגן על תושבי העיר ובעיקר לשמור על קור רוח ומצב של חיים הכי נורמטיביים שאפשר, וכאן בהיסח הדעת כל העיר סוערת רוגשת ומוקפת בדיס אינפורמציה.

לסיום אומר כתב JDN בדרום, אנו שולחים את ילדינו בלב כבד ומלא בחששות לבתי הספר השוכנים בקאראוונים, מידי יום הלב דופק ונושא תפילה שקטה אל השמיים, שלא יאונה כל רע לילדים שלנו, וכמו שאנו יודעים ומאמינים 'אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר'.