אל מול האזרח הערבי שומר החוק אנו מקדמים מדיניות של שיטור מבוסס קהילה: פיצול המחוז הצפוני, הסטת תקנים מהמטה לשטח בדגש על הישובים הערביים, איחוד אגף קהילה עם מבצעים, דגש על העצמת ההתנדבות...

בכנס ראשי רשויות ערביות בנושא תנועה שנערך היום בסכנין אמר מפכ"ל המשטרה: שנת 2012 קיבלה את הכותרת "שנת המפנה" – והיא מהווה את השנה הראשונה מתוך שלוש שנים למימוש תוכנית ה"מפנה". תהליך "המפנה" מניח תשתית עשייה רחבה למען הציבור שומר החוק, במלחמה בעבריינים וכן לשיפור שביעותה רצון המשרתים במשטרה.

קרא עוד:

[postim]

בכל אחד מנדבכים אלו מוקדש פרק נרחב לציבור הערבי:

אל מול האזרח הערבי שומר החוק אנו מקדמים מדיניות של שיטור מבוסס קהילה: פיצול המחוז הצפוני, הסטת תקנים מהמטה לשטח בדגש על הישובים הערביים, איחוד אגף קהילה עם מבצעים, דגש על העצמת ההתנדבות – גם במגזר הערבי, פרוייקט מיל"ה– שילוב בני נוער ערביים (סה"כ 220), מפגשים עיתיים עם הנהגה וגורמים מובילים, דוברי ערבית במוקדים, הקמת האורגנים – 200 שוטרים (טירה, נצרת, עיירות).

בתחום ההרתעה דגש ניתן על פענוח תיקי אלימות חמורה ורצח במגזר הערבי: ירידה של 24% באירועי רצח במגזר (48 לעומת 63 אשתקד, 15 קורבנות פחות), עליה בפענוח תיקים במחוז צפון וחוף במגזר (צפון מ- 50% אשתקד ל- 62%, חוף מ- 42% אשתקד ל- 67%), ירידה דרמטית באירועי ירי 23%-, טרמינולוגיה – אלימות ורצח בתוך המשפחה ולא רצח / אלימות על רקע כבוד המשפחה.

בהיבט הפנים משטרתי של העצמת השוטרים – הרי שאנו פועלים להעמקת גיוס שוטרים ערבים לשורות המשטרה, לצד הכשרות לשוטרים בנושא אכיפה בחברה רב-תרבותית. אני מתחייב מעל במה זו – שכל שוטר שוטר שיגוייס במסלול שח"מ – ייגוייס בהמשך לשירות קבע במשטרה.
אחד התחומים המרכזיים בהם השקענו מאמצים אדירים השנה הוא תחום המאבק בתאונות הדרכים. מאמצים אלו, לשמחתי, נשאו פרי.  פעילות הסברה ואכיפה אינטנסיבית בישובים הערביים בשיתוף הגורמים השונים – משרד התחבורה, הרשות הלאומית, משרד הבריאות, החינוך, המשפטים, קרן אברהם, ארגון בטרם – כל אלו הביאו לירידה בחלקו של המגזר הלא יהודי בתאונות דרכים קטלניות ובהרוגים : 48 הרוגים פחות!  התוצאות משמעותיות,
אבל הדרך עוד ארוכה. כל הרוג, כל פצוע – זהו נתון שלא ניתן להשלים עימו.