לסיור אמש בתל השומר הגיע שר הפנים אלי ישי בליווי ר' חיים מרדכי פריד יו"ר ארגון סעד ומרפא, לביקור חולים וניחום אבלים אצל משפחת שארף

IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0335