טעות ביד של בגץ שמקילים ראש בדם יהודים . צריך לשלוח אותם עם המשפחות שלהם הם כולם רוצחים צמאי דם . או לגרדום . אסור שיחיו עוד יום אחד . תזרקו את הכלבים לים