למה צריך לכתוב המתגוררים בקהילה מקומית, זה שקר, היה אירוע גדול של חסימת הכבישים שראש הממשלה הגיע למשרד החינוך, החסימה היתה משעות הצהרים דבר זה משך הרבה סקרנים ונער שולים שהתגרה במשטרה ולאחר כך הציאו את זעמם על ערבים ועל רכבים כדרך השיכורים, אנו המגוררים ברחוב פנינו חצי שעה קודם למשטרה שייבאו להליט סדר אמרתי להם יקרה אסון, וחבל שזה קרה אבל אין זה קשור לקהילה מקומית, זה נערי שולים כמו שיש בבני ברק, וברחוב שמואל הנביא.