מבדיקה שערך JDN עולה כי בניגוד לנהלים של משרד התחבורה, חברת סיטי פס לא מנפיקה כרטיסי 'רב קו' אנונימיים > נסענו לבדוק

בשבועות האחרונים עלה לדיון בוועדה לפניות הציבור התורים הארוכים במוקדים להנפקת כרטיס ה'רב קו'.

משרד התחבורה הורה לחברות המנפיקות את הכרטיס – אגד וסיטי פס – להרחיב את מוקדי ההנפקה של הכרטיס.

מבדיקה שערך כתב JDN מול מוקדי ההנפקה של חברת סיטי פס, עולה כי החברה לא מוכנה להנפיק כרטיס 'רב קו' אנונימי, וזה בניגוד לנהלים של משרד התחבורה, אשר הנחה את החברות לאפשר הנפקת כרטיס אנונימי ללקוחות שדורשים זאת כדי לשמור על פרטיותם.

פנינו לחברת סיטי פס, שם נאמר לנו: "כרגע לא מתאפשרת הנפקת רב קו אנונימי".

יצוין, כי אגודות וארגונים הפועלים למען שמירת זכויות האזרח וצנעת הפרט, עמדו על כך שתהיה אפשרות להנפקת רב קו אנונימי.

האם זה ישתנה בקרוב וכל אחד יוכל לדרוש כרטיס אנונימי? ימים יגידו.