גזירות התקציב: הטלת מסים חדשים, גל התייקרויות וביטול הנחות / פרשנות

בנט ואיווט ליברמן מיהרו להוציא הודעות חגיגיות על אישור התקציב, תוך התעלמות מהעובדה שהם הטילו דווקא על העשירונים התחתונים שורה של גזירות כדי להכניס עוד מיליארדי שקלים לקופת המדינה • תכינו את הארנקים, המדינה עומדת לתחוב בהם יד