מצוין
טוב יותר שלא יגיעו, לא יצביעו וישבו בשקט בקונכיה שלהם