שר התחבורה ישראל כץ אמר לאחר אישור ההחלטה 'משנת 2010 מרעננים במשרד התחבורה את התקנים והחוקים של הנהיגה בישראל, 'עיקר הסיבה שאנו מעלים את מהירות הנהיגה המותרת היא הרצון למנוע קנסות לציבור הנהגים'

מהירות הנסיעה בכביש 6 תעלה למאה עשרים קמ"ש ובפועל הנהגים יוכלו לשעוט עד למאה ושלושים קמ"ש, כך הודיע שר התחבורה ישראל כץ, אישור עליה במהירות הנהיגה המותרת תעלה בכבישים נוספים ברחבי הארץ.

קרא עוד:

[postim]

במשרד התחבורה מסבירים את משמעות ההחלטה, נכון שהמהירות עלתה למאה ועשרים קמ"ש אבל אותו סעיף חוק שעל חריגה של עד עשרה קמ"ש עדיין לא קונסים יחול גם על כביש 6 ולכן עד למהירות של מאה ושלושים קמ"ש לא ייקנסו הנהגים בכביש 6.

כביש 6 – אכיפה ממאה ושלושים קמ"ש

בנוסף לכביש 6 כביש חוצה ישראל ישנם עוד מספר כבישים ברחבי הארץ שיזכו בעלייה של מהירות הנסיעה המותרת, ביניהם כביש 1 כביש ירושלים תל אביב בו המהירות תעלה ממאה קמ"ש למאה ועשר  קמ"ש בקטעים מסוימים כאשר כאמור בפועל בקטעים האלו לא ייקנסו הנהגים עד לנהיגה במהירות מעל מאה ועשרים קמ"ש. כמו כן בכביש 2 כביש החוף לאחר שיפוצים בכביש מהירות הנהיגה תעלה ממאה קמ"ש למאה ועשר, בכביש 471 מכבית תעלה המהירות המותרת מתשעים קמ"ש למאה ועשר קמ"ש בקטעים מסוימים, ובכביש 5 המהירות המותרת תעלה למאה קמ"ש במקום תשעים כמו שהיה מותר עד לאישור ההחלטה.

כביש ירושלים-תל אביב אכיפה ממאה ועשרים קמ"ש

שר התחבורה ישראל כץ אמר לאחר אישור ההחלטה 'משנת 2010 מרעננים במשרד התחבורה את התקנים והחוקים של הנהיגה בישראל, העלאת מהירות הנסיעה מתאפשרת אודות לתיקונים ושיפורים שהוכנסו בכבישי ישראל, מה שמאפשרים נהיגה מהירה ובטוחה יותר' עוד סיבה אומר כץ 'עיקר הסיבה שאנו מעלים את מהירות הנהיגה המותרת היא הרצון למנוע קנסות לציבור הנהגים'.

במשרד התחבורה אומרים 'לאחר שהעלו בעבר את מהירות הנהיגה בכבישים ברחבי הארץ לאחר שהם הותאמו לנהיגה מהירה יותר לא נרשמו תופעות שליליות בכבישים אלו, עובדה זו דרבנה את משרד התחבורה להעלות ולהתאים את מהירות הנהיגה בעוד כבישים לתוואי הדרך'.

העלאה אמורה לקבל אישור מוועדת הכספים ורק לאחר מכן היא תיכנס לתוקף.