שקר השואה ארעה בגלל שלא רצינו להיות יהודים וניסינו להתבולל כשהיהודי אינו עושה קידוש הגוי עושה הבדלה