300 בתי חב"ד בארץ פועלים ומסייעים לכלל האוכלוסייה ללא עזרה מהמדינה | מועמד הבית היהודי הרב הלל הורוביץ מבטיח לפעול ולקדם חקיקה שתביא להכרת המדינה בבתי חב"ד והפניית תקציבים ייעודיים

פעילות בתי חב"ד ידועה ומוכרת לכל אחד ואחד, אולם מפתיע לגלות כי על אף הפעילות הענפה, לא מכירה המדינה בבתי חב"ד באופן רשמי ועל כן אין המדינה מפנה תקציבים ייעודיים למטרה החשובה.

קרא עוד:

[postim]

ישראלים רבים, ובעיקר הציבור הכללי יודע כי בכל נושא הקשור לדת, יש כתובת ידועה והיא בית חב"ד הקרוב, שם זוכים הפונים להארת פנים ולסיוע ועזרה בכל תחומי הדת. בין אם זה בתפילין, מזוזות ושאר חפצי קדושה, עבור בעריכת הסדר וסעודות החג, ואף לפעילויות רווחה כמו בתי תבשיל וכדומה.

בישראל פעילים קרוב ל-300 בתי חב"ד ולמעלה מ-530 שלוחי חב"ד שמביאים את הבשורה לכל עיר ויישוב, ומפיצים יהדות וחסד.

כל מנהל בית חב"ד נזקק להגיע לתרומות ולצדקה על מנת לקיים את הפעילות השוטפת שאינה פוסחת על אף מגזר.

מועמד מספר 13 הריאלי במפלגת הבית היהודי לכנסת הרב הלל הורוביץ, מנהל הישוב היהודי בחברון, שהינו ידיד חב"ד עשרות בשנים, החליט כי אחד הנושאים העיקריים בהם יטפל עם כניסתו לכנסת יהיה בהכרה של המדינה בבתי חב"ד. כפי שהמדינה מכירה בגרעינים התורניים, כך עליה להכיר בבתי חב"ד שמסייעים לכולם, אמר הורוביץ למקורביו, עם פתיחת כינוס שלוחי חב"ד השבוע במלון ניר עציון בצפון, והבטיח לרתום אליו את שאר חבריו במפלגת הבית היהודי.

ההכרה של המדינה תביא להפנות תקציבים ייעודיים למטרת פעילויות בתי חב"ד, וכך יוכלו המנהלים להרחיב את הפעילות ולסייע לעוד ועוד אנשים.