כנס פעילים למען "יהדות התורה" ברחובות

הרב פנחס הומינר נציג אגו"י ברחובות ונציגי יהדות התורה השמיעו דברים נלהבים בגודל השעה

כנס פעילים רב רושם נערך ברחובות בתחושת יחד שבטי ישראל, עת נאספו ובאו כאיש אחד בלב אחד מאות חסידים ואנשי מעשה מכל החוגים והקהילות שברחובות לאולם הכינוסים שבקרית קרעטשניף בעיר.

קרא עוד:

[postim]

את הכינוס פתח הרב פנחס הומינר חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הכספים מטעם אגו"י ברחובות, בראשית דבריו העלה את זכרו של הרה"צ משה ארנסטר זצ"ל אשר בשעת הכינוס נערכה הלוויתו ומשכך נבצר אף מחלק נכבד מקהילת דז'יקוב בעיר להשתתף בכינוס החשוב.

"אין אף אחד מן היושבים כאן שיכול לומר שלא נהנה מפעולותיהם הברוכות של נציגינו החשובים שלוחי דרבנן בכנסת" קרא הרב הומינר, והזכיר בדבריו את הטובות העצומות שמוסדות התורה ברחובות זכו להן מכח הנציגים החשובים. בדבריו הדגיש כי המושג "כל קול קובע" נאמר בייחוד על עיר כרחובות שמספר הקולות שנרשמת בעיר לכנסת משפיעה באופן ישיר על המו"מ ברשימה לעיריה וההצלחות הרבות שזוכים להם בס"ד.

הרב מאיר פרוש יו"ר סיעת "שלומי אמונים" ויו"ר אגו"י בירושלים הצליח להעביר את המסר הברור כי רק העצמת כח התנועה נותנת את העוצמה לנציגים למחרת הבחירות לעמוד על כל קוצו של יו"ד בעמידה על המשך אורחות חיינו כפי קו הערכים שאנו חיים בו בגאווה ובגאון.

בפתיחת דבריו הביע את התפעלותו הגדולה מנציג אגו"י ברחובות הרב פנחס הומינר ועל פעולותיו הכבירות בקרב אנשי העיר בכללותם האוהדים ומעריכים את פעולותיו, והנה, אמר הרב פרוש הוכחה כמה נציג ציבור מסוגל לעשות כאשר כח חזק עומד מאחוריו. כל קול שמתרבה ברחובות הרי הוא קידוש ה' שאין כמותו – אמר הרב פרוש.

בהמשך דבריו הרחיב על גודל המערכה העומדת בפנינו. "עוד לא היה ראש ממשלה שהכריז בפתיחת קמפיין הבחירות שלו את מה שהעיז ראש הממשלה המכהן לומר בריש גלי. כאשר עמד והכריז על המטרות של הממשלה הבאה, ובראשם הכריז על ה'שוויון בנטל'". רק בגלל שהשיח הציבורי נגד היהדות החרדית הגיע לממדים שכאלו, מנסים גם האוחזים בהגה השלטון לשסות את הציבור הישראלי בחרדים – הטרף הקל של הציבור החילוני – הטעים הרב פרוש, ולכן רק כאשר יראו בממשלה ביום שאחרי הבחירות כי כוחנו גדל, נוכל לעמוד נגדם ללא חת ובעוז לדרוש את שלנו ולעמו איתם על כל תג בהסכם, ושלא נזדקק לרחמים ותחנונים עבור כל טובה כביכול שיתנו לנו.

שתי דוגמאות לחשיבות המהלך של הגדלת הכח הביא הרב פרוש. נושא התקציב. כל בוגר מוסד תורני זוכר את העליהום הציבורי שהיה נערך כל שנה עת היו מאשרים את ה"תמיכה" בישיבות, והי זקוק לאישור ועדת הכספים בכדי לאשרו. העיתונות החילונית "זעקה" את "עושק הקופה הציבורית" וכו', במו"מ הקואליציוני האחרון החלטנו בסיעת יהדות התורה וש"ס שעושים לכך סוף, ועמדנו בכל תוקף שהתקציב יוכנס לספר התקציב השוטף, מה שהביא שקט ורוגע מצד מנהלי המוסדות מחד ושקט מהתקפות פרועות של עיתונאים צמאי דם חרדי. ומנגד, מחמת שכוחנו לא היה גדול די הצורך נאלצנו להתקפל ולוותר בנושא תקצוב בני ישיבות מחו"ל שתקציבם קוצץ בכוונה תחילה אך לא הצלחנו להשיג שינוי בהחלטה.

כך בנושא המרכזי שעומד בפתחינו נושא גיוס בני הישיבות. בניגוד לטענות שעולות מן השטח בנימה מזלזלת שמילא הם לא יצליחו לגייס את כולם בכפייה ואין מקום בכלא לכולם וכו', המצב האמיתי הוא שאמנם לא מסתבר שיבואו לגייס בכפיה במרכזי הריכוזים החרדיים, אולם במקומות הצדדיים יוכלו להפתע עם מעצרים של עשרות ומאת, ועוד לא נברא הסבון שיכול לנקות את אוזני הבחורים הטהורים ששוהים בין כתלי המעצר אף מספר שעות נמוך, לכן רק כאשר כוחינו יגדל נוכל לעמוד על חוק אשר יסדיר את מעמדינו כפי אשר יורונו רבותינו ולא ניאלץ לוותר ל דקויות למיניהם שכל אחת מהן מוגדרת כחיי נפש.

הרב מנחם אליעזר מוזס סגן שר החינוך קרא בדבריו הנעימים לציבור הנאספים להבין את גדול השעה כאשר עשרות מאמרי עיתונות מופיעים מידי שבוע נגד הציבור החרדי, וההסתה והזלזול משפיעים על כל מערכות השלטון עד אחרון הפקידים, העושים במלאכה מכירים את היחס הבוטה והמזלזל נגד כל דבר שמריח ממנו ציבור חרדי,

בדבריו הביא דוגמאות לרוב על חומר הענין כאשר הוא מדבר עם ראשי ערים שכל מוסדות החינוך שלהם מאובזרים ומלאי כל טוב, ורק מוסדות החינוך החרדייפם מבלים את ימיהם בקראוונים יבילים שכל אחד יכול לתאר לעצמו כיצד הם נראים בימי סערה וחורף שכאלו.

ההסתה הנוראים נגד ה"בורים" שגדלים במוסדות החינוך החרדיים שאינם מלמדים את תכנית הליב"ה, ובעקבות כל תחקיר שכזה מוצפים העיתונים במאמרי שטנה של ממש נגד הציבור הזה, ואילו כאשר מתפרמת ידיעה מזעזעת שאלפיים מורים הוכו בכיתת לימודם בבתי הספר ובבית ספר חרדי אף אחד מהם, לא מתפרסמת שום כתבה לציין את הדבר הזה. ולכן אין ברירה אלא כשכל אחד יבדוק במעגל המשפחתי והחברתי שלו על מי עוד ניתן להשפיע להצביע עבור שומרי הסף הם הנציגים החרדיים ב"יהדות התורה".

הרב חנוך זייברט מזכ"ל אגו"י האיר פן נוסף ומעניין בנושא הבחירות באמרו שאחת הסיבות המרכזיות שהמפלגות החילוניות מעיזות לנסות להשפיע על אורח חיינו הינו מחמת המחשבה כי "דעת תורה" שהיתה בעבר קודשים בציבור החרדי התערער קמעא ולכן ניתן להשפיע על חלקים מן הציבור החרדי לרעות בשדות זרים ולהכניס למערכות החינוך תכניות שבעבר הבינו כולם שעצמאות החינוך החרדי הוא דבר ברור ומובנה.

ולכן, המלחמה היא כעת לא רק על מספר הנציגים וכוחם שיגדל כל אימת שיוסיפו נציג נוסף וכמו שהוזכר, אלא כל אחד שמצביע מוכיח להם את טעותם כי כוחנו הוא רק בשמיעה מוחלטת לדעת תורה והם בעל כרכם יהיו חייבים להתחשב בדעתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, וריבוי המצביעים שמספרם יגדל משמעותית יהא הוכחה גדולה וברורה יותר וקידוש שם שמים יגדל ויתרבה בארצינו הקדושה.

הרב ברוך פולק יו"ר אגו"י ברחובות העלה את הנקודה שאינה מובנת מאליה להרבה מן הציבור החושב כי ישנו נתק בין הבחירות לכנסת לבחירות המוניציפליות. וכאחד שמלווה את שני החלקים עשרות בשנים הבהיר חד משמעית כי אין דמיון בין השפעת נציג ציבור בעיריה שעומדת מאחוריו סיעה חזקה בעלת השפעה בכנסת לבין נציג שהשפעתו בכנסת פחותה, לכן כאשר זכתה רחובות שנציג ציבור כה מוצלח ומוערך כהרב פנחס הומינר יכהן כנציג היהדות החרדית ברחובות שומה עלינו לעשות הכל להצלחת רשימת יהדות התורה בכנסת.

בסיום הכינוס גשו רבים מן הנאספים לעמדת טפסי ההרשמה שע"י מטה קרעטשניף בעיר לקבלת חומרי הסברה והצטרפות למערך הפעילים הנרחב לקראת יום הבחירות שהוא יום הדין הקרב ובא.

IMG_8408 IMG_8247 IMG_8336 IMG_8342 IMG_8346 IMG_8356

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *