במהלך ביקורו בעיר הגיע למעון כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד | סייר במטה הבחירות המרכזי | נאם בכולל המרכזי של חסידי ויז'ניץ | והשתתף בהשקת תכנית "העיר הבריאה" בעיריית אלעד

הביקור החל במטה הבחירות המרכזי של יהדות התורה בנוכחות ראשי המטה הרב חיים מאיר כץ, הרב ישראל פרוש, הרב פנחס גרוס, הרב זליג אורלנסקי ומנהלי המטה הר"ר מרדכי סנדרוביץ, הר"ר ברוך רובין, הר"ר שמואל גרוסברד והר"ר אהרן ספראי, מנהלי מטה ההסברה, הר"ר יחזקאל מילר והר"ר חיים לוריא. הוצגו בפני סגן השר נתוני הפילוח בהתאם לקהילות הרבות המרכיבות את העיר ותכניות יעדי יום הבחירות, כאשר נעשים כל הפעולות בס"ד להביא להצלחת המערכה, שתהיה לכך השלכה ישירה על הייצוג ברשות המקומית.

קרא עוד:

[postim]

סגן השר הרב ליצמן התכבד לשאת דברים בפני מאות אברכי הכוללים של חסידי ויז'ניץ, במעמד ראשי הכוללים הרה"ג ר' ישראל חיים הלפרט שליט"א והרה"ג ר' פרץ טוביה שטיינמץ שליט"א. בדבריו הרחיב על הסכנות העומדות בפני היהדות החרדית ועל ההישגים הרבים הן במשרד הבריאות והן אצל שאר הנציגים כל אחד בתפקידו.

יו"ר אגודת ישראל באלעד הרב חיים מאיר כץ, שיתף את הציבור בפעליו הברוכים של סגן השר הרב ליצמן, ודירבן את קהל האברכים שלא להיות שאננים ואדישים ומלבד חובתם להצביע מתבקשים אנו ללמוד כמה השקיעו רבותינו הק' זי"ע ולהבל"ח מרן אדמו"ר שליט"א בחובת ההתגייסות והרבות פעלים להצלחת המערכה.

ביקור מיוחד נערך במעון כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א, בה נכחו גם חברי העירייה הרב כץ, הרב פרוש והרב גרוס. בביקור עלה ההתפתחות המרשימה של קהילת נדבורנה בעיר, והעלו זיכרונות מכ"ק בעל ה"לב שמחה" מגור זצ"ל וכ"ק בעל "באר יעקב" מנדבורנה זי"ע, והאדמו"ר שליט"א האציל מברכותיו להצלחת שליחות הקודש בכל העניינים.

לאחמ"כ נערכה בעיריית אלעד מעמד השקת תכנית והתחלת פרויקט 'העיר הבריאה', את האירוע הנחה מנהל מחלקת החינוך, הרב מרדכי ממליה שהודה לסגן השר ליצמן ולצוות משרד הבריאות על תיקצוב הפרויקט החדש, ונאמו, ראש העיר הרב יצחק עידן שזכה לשבחים על חלקו בפרויקט החשוב, סגן השר הרב ליצמן שהכליל את העיר במפת התכנית הבריאה בשיתוף משרד החינוך, התרבות והספורט, התמקד במהות התכנית לקידום אורח חיים פעיל ובריא, ועל שאלעד נבחרה להשתתף בה כדי לבדוק את השפעתה המכרעת לעתיד בריא יותר בקרב בני הנוער באלעד וציין את פעילותו של סגן ראש העיר הרב חיים מאיר כץ להפעלת והאצת התכנית החיונית בעיר.

סגר"ע הרב חיים מאיר כץ, הזכיר גם את נציגי קופות החולים שנכחו באירוע, הר"ר ברוך שטרן, מנהל שרות לקוחות קופ"ח מכבי, הר"ר משה גבירר, מנהל שרות לקוחות קופ"ח כללית, הר"ר ירמי' ברגר, מנהל שרות לקוחות קופ"ח לאומי, והגב' רובינשטיין, מנהל סניפי קופ"ח מאוחדת.

באירוע נכחו עוד: הרב יחזקאל חנונו, מנכ"ל העירייה, חברי העירייה, הרב שמעון סויסה והרב אליהו אשוואל, מנהל מחלקות, מר רמי ארזי, מנהל האגף להגנת הסביבה, מר תומר כהן, מנהל מנח' הדת, מר ברק שטיגליץ, מנהל מחלקת תרבות, מר משה סעדון, מנהל מח' פרויקטים, הרב מרדכי בבציק, עוזר סגן שר הבריאות, הר"ר בועז דוכאן, עוזר ראש העיר והר"ר חיים מאיר רוזנפלד, עוזר סגן ראש העיר.

ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה1 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה2 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה3 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה4 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה5 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה6 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה7 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה8 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה9 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה10 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה11 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה12 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה13 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה14 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה15 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה16 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה17 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה18 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה19 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה20 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה21 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה22 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה23 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה24 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה25 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה26 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה27 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה28 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה29 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה30 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה31 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה32 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה33 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה34 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה35 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה36 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה37 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה38 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה39 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה40 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה41 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה42 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה43 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה44 ביקור ליצמן באלעד והשקת תכנית עיר בריאה45