תלונה של אישה הובילה לצו המורה להפסיק את חלוקת הקמעות | השופט רובינשטיין חשש לעבירה פלילית והעביר את התלונה ליועץ המשפטי לממשלה| ש"ס מודה בעבירה והפסיקה את החלוקה.

השופט אליקים רובינשטיין, המכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית קובע: "ש"ס חילקה קמעות בניגוד לחוק במהלך קמפיין הבחירות" רובינשטיין לא מסתפק רק בצו האוסר אלא הוא מחליט להעביר את החומר אל היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין על מנת שיבדוק האם ש"ס עברה עבירה פלילית.

קרא עוד:

[postim]

רובינשטיין בדק תלונה של אישה שטענה כי מפלגת ש"ס מחלקת שקית ובה מספר חפצים במסגרת תעמולת הבחירות, כשעל השקית הנושאת את סמל ש"ס, יש סיסמה שבה נכתב "מדינה עם נשמה", והיא מכילה דיסק שמע וצפייה, כרטיסיית קרטון עם תפילת הדרך ועם כיתוב של "ה' ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם" בחתימתו של הרב עובדיה יוסף, ובתחתית נכתב "ש"ס, כך פסק מרן". בנוסף בשקית ישנו 'פיטום הקטורת' ועלון תעמולה שבו נכתב כי חייב (הודגש במקור) להיחלץ חושים.. ומצווה גדולה עליו לתמוך ולעזור ולהשפיע על חבריו ומכריו להצביע לתנועת ש"ס, ונאמר ויהיה רצון שבזכות קיום מצווה זו נזכה שיתקדש שם שמים על ידינו ונהיה שותפים לזיכוי הרבים וקידוש ה' שעושה תנועת ש"ס המעטירה ותתברכו משוכן שמים בשפע ברכות".

בש"ס הודו בעבירה המיוחסת להם וציינו כי "חלוקת הערכה הסתיימה בראשית השבוע ואין בכוונת ש"ס להמשיך ולחלקה".

השופט רובינשטיין כתב בהחלטה: "צר לי שלאחר ההחלטה המוסכמת המשיכה ש"ס בדרכים כאלו ואחרות להציג דברי ברכה בתעמולתה, מדי פעם באצטלה אחרת, בבחינת "הבה נתחכמה לו. ככל שתשוב ש"ס ותפיץ ערכות אלה, אין לאפשר שהכרטיסייה שעליה מודפסת 'ברכת הדרך' תחולק כל עוד נושאת את הכיתוב שצויין, והוא הדין לשמועת הקדושים שבגב פיטום הקטורת."

רובינשטיין כתב עוד על כך שהוא רואה כי הצטברות הדברים מצדיקה העברתם ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת לבדוק הביט פלילי.