בעקבות תיקון חוק שאושר, פעילי ההוצאה לפועל יוכלו לפנות דייר שמפר חוזה במחצית מן הזמן שהיה דרוש עד עתה

חוק הדרת הדייר: רבים מבעלי בתים להשכרה מכירים את חוסר האונים בהתמודדות מול דייר שמסרב להתפנות בתום תקופת השכירות. תיקון חדש בחוק ההוצאה לפועל יאפשר לקצר את משך הפינוי בחצי מהזמן הנדרש כיום.

אחד הדברים המקוממים ביותר הוא להביט בחוסר אונים על משיג גבול עושה בקניינך כבשלו, כאשר למשטרה אין כלים להתמודד עם המצב מכיוון שמדובר בסכסוך אזרחי. מדובר בסיטואציה מוכרת מאוד לבעלי בתים רבים בעולם. אך תיקון חדש בחוק הישראלי להוצאה לפועל מאפשר לפנות דייר ששוכר דירה או בית במחצית מן הזמן שנדרש כיום, עתיד להקל על בעלי הבתים בהתמודדות עם פולשים שכאלה.

קיימות שתי סיטואציות של הסגת גבול. האחת, כאשר זר מוחלט משתלט על נכס שבבעלות אדם אחר. השנייה והנפוצה יותר היא, כאשר שוכר מפר את חוזה השכירות ומסרב לעזוב את הנכס במועד שנקבע.

על פי החוק הקיים, הפינוי יכול לצאת לפועל לא פחות מ-71 יום ממתן פסק הדין. התיקון החדש נועד לקצר את מועד הפינוי כך שיבוצע כבר בתום 35 יום: ראשית, על בעל הנכס להגיש תביעת פינוי בבית המשפט. לאחר שניתן פסק הדין לפינוי, מוגשת בקשת ביצוע מההוצאה לפועל תוך 30 יום ממתן פסק הדין. על רשות האכיפה והגבייה להודיע לשוכר הסורר לפנות את הנכס תוך 20 יום, במקרה שהשוכר עדיין מסרב להתפנות, ייקבע מועד לפינוי בכוח, שיבוצע החל מהיום ה-21  ממתן ההתראה וביום שנקבע מראש בלבד.

בקשת הביצוע תוגש כעבור 15 יום מעת מתן פסק הדין, והתראת הפינוי לדייר תשלח תוך חמישה ימים, כך שיפנה את הנכס ב-14 הימים שלאחר מכן. הפינוי בכוח יבוצע בחלוף שבועיים מהיום ה-35, אך לא יאוחר מהיום ה-49 לאחר מתן פסק הדין.