הממשלה אישרה את הסדרת היישובים הבדויים בדרום | היוזם: השר בני בגין שהתבטא כי "הבדואים אינם 'שקופים', הם אזרחים שווי זכויות" | כעס בישוב היהודי בנגב - "חוטא יצא נשכר".

הממשלה אישרה היום (ראשון) את המלצות השר בני בגין להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, ברוב של 16 בעד, 3 נגד ונמנע אחד.

קרא עוד:

[postim]

המלצות השר בגין גובשו בעקבות מהלך הקשבה חסר תקדים שערך השר בני בגין בקרב הבדואים בנגב, במהלכו פגשו השר וצוותי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים יותר מאלף בדואים וכן קבוצות וארגונים שלהן עניין בנושא.

בהחלטתה, הממשלה אימצה את המלצת ועדת שופט ביהמ"ש העליון בדימוס, אליעזר גולדברג שלפיה הוצע "להכיר ככל הניתן בכל אחד מן הכפרים הבלתי מוכרים אשר קיימת בו מסה מינימאלית של תושבים, כפי שתיקבע, ויהיה לו כושר נשיאה מוניציפאלי, ובתנאי בל יעבור שהכרה זו לא תעמוד בסתירה לתכנית המתאר המחוזית." ההערכה היא שלאחר יישום המתווה מרבית הבדואים המתגוררים בישובים שתכנונם לא מוסדר, יוכלו להמשיך להתגורר במקומם לאחר הסדרת התכנון.

בעניין תביעות הבעלות הוחלט בין היתר, כי התמורה, בקרקע או בכסף, תינתן על כל שטח התביעה (ולא רק על מחציתה, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה הקודמת).

הממשלה אישרה את הצעת החוק הקובעת מסגרת מחייבת וקצובה בזמן, שלפיה אם בתוך חמש שנים תובע בעלות לא יסכים לפשרה המוצעת, לתביעת הבעלות שלו לא יהיה עוד כל תוקף והקרקע תירשם על שם המדינה.

התוכנית מחזקת משמעותית את גורמי האכיפה בשטח.

התוכנית אותה קיבלה הממשלה תועבר להליכי חקיקה בכנסת החדשה, מיד עם כינונה של הממשלה הבאה.
במקביל משקיעה הממשלה בתוכנית חומש בהיקף חסר תקדים של כ 1.2 מיליארד ₪ לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכלי של הבדואים בנגב ומאות מיליוני ₪ נוספים בפיתוח תשתיות בישובים הבדואים.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו אמר בישיבה: "מטרת ההחלטה ההיסטורית הזאת – לשים קץ להתפשטות הבניה הבלתי חוקית של הבדואים בנגב ולהביא לשילוב טוב יותר של הבדואים בחברה הישראלית. כל ממשלות ישראל נמנעו מטיפול בנושא הזה, אבל ההחלטה האמיצה הזאת תאפשר להמשיך בפיתוח המשגשג של הנגב לטובת כלל תושביו".

השר בני בגין אמר: "זהו ההסדר הרחב ביותר שהמדינה יכולה להציע. התכנית היא ביטוי של רצון טוב ונכונות של הממשלה להגיע לפתרון, מבחינת הממשלה חשוב שהתוכנית תקובע בחקיקה. הבדואים אינם "שקופים", הבדואים הם אזרחים שווי זכויות המהווים חלק בלתי נפרד מהנגב. ולממשלה יש אחריות לסייע לבדואים להיחלץ ממצוקותיהם ולהבטיח עתיד חיובי לילדיהם. ועתה אנו מצפים להיענות הבדואים להצעה זו."

השר משה (בוגי) יעלון אמר: "זו החלטה היסטורית שכל הממשלות הקודמות נמנעו מלקבל. המצב הנוכחי הוא טוב רק לקיצוניים האיסלמיים, לפורעי החוק, ולמי שרוצה לנגח את מדינת ישראל, ולכן צריך לשנותו מהיסוד".

השר יצחק אהרונוביץ אמר: "כל יום שעובר בלי החלטה – המצב מתקרב להיות בלתי הפיך. אישור החוק חשוב מאוד גם למימוש האכיפה בשטח".

השר אבי דיכטר אמר: "זו ההצעה הכי נכונה, הוגנת, נדיבה וחזקה שניתן להציע כיום. אם נחכה המצב יחריף והמחיר יהיה גבוה יותר".