ח"ו הם לא מיצגים את עם ישראל הם מיצגים כופרים ופושעים